OLD SALT CREW - EXTRÉM CSAPATÉPÍTÉSA csapatépítés vitorlás hajón nagyon hatékony módja egy közösség potenciáljának kifejezésére. Az első és legfontosabb szabály a csapatmunka!

Hajóbérlés az adrián - Csapatépítés

A vitorlázás bemutatja a legjobb módját a különböző képességek alkalmazásának és javításának, miközben a „korlátozott tér” megnövekszik minden egyes alkal-mazkodási képességtől és csoportos együttműködéstől.

A külső munkakörülmények – mint a vitorlázás – javítják a csapat belső együttműködését, kommunikációs haté-konyságát, a kapcsolatokat, a kollektív célokat és a csapat iránt tanúsított lojalitás létrejöttét.

Elsődlegesen egy 3 napos programot dolgoztunk ki 6 – 8 személy részére. De lehetőség van igény szerinti, kisebb nagyobb létszámú csapatok összekovácsolására is. Programjaink Sibenik, Marina Mandalina-ból indulnak és végződnek. Nap közben a csodálatos Adrián, a zöld vagy kopár szigetek között hajózunk, éhünket és szomjunkat a dalmát ételekkel, italokkal csillapítva.

Keressen bennünket, hogy testreszabott konkrét ajánlatunkat mielőbb megküldhessük Önnek.

FHD0096 FHD0026 FHD0029

HAJÓBÉRLÉSI ABC

1. Kiválasztják a hajózási területet, mely helyen hajóznának legszívesebben (kikötő). Hányad magukkal szeretnének kikapcso­lódni, melyik időpontban és milyen típusú hajót szeretnének bérelni az Adrián.

2. Ajánlatot kérnek tőlünk a fenti szem­pontok alapján.

3. On-line rendszerünkkel azonnal ellen­őrizzük a bérelhető hajókat, ajánlatot kül­dünk írásban vagy telefonon, melyben a megadott szempontoknak megfelelő, lefog­lalható hajók, illetve alternatív lehetőségek találhatók.

4. A rendelkezésre álló hajók közül kivá­lasztják a megfelelőt.

5. 7 napos opciót (előfoglalási jogot) ké­rünk a hajóra, valamint megküldjük a hajóbérleti szerződést aláírásra.

6. Az opció érvényességi idején belül alá­írva visszajuttatják a szerződést és befize­tik, vagy átutalják a foglalási díjat, 30 - 50%-át a teljes bérleti díjnak.

7. Lefoglaljuk a hajót.

8. Átadjuk, a hajóval, a kikötővel és a hajózási körzettel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó dokumentációt.

9. A megadott határidőre befizetik, átutal­ják a bérleti díj hátralévő részét és rendel­kezésre bocsátják a szükséges adatokat az utaslista (crewlist) kiállításához.

10. Utazás és hajóátvétel előtt eljuttatjuk a Boardpass-t, azaz a hajóra lépési enge­délyt is, amennyiben a hajótulajdonosnak szükséges.

11. A bérleti idő kezdetére Ön leutazik a kikötőbe, lista szerint átveszi a hajót a bá­zisvezetőtől. Leellenőrizendő a hajó állapo­ta, megbízhatósága.

12. Kifizetik a letétet, illetve letétbiztosí­tást, valamint a helyben fizetendő megren­delt extrákat.

13. A hajózás ideje alatt remekül érzik magukat. (Ez a legfontosabb lépés!)

14. A megadott határidőre visszaérkez­nek a kikötőbe, ahol leellenőrzik és átveszik a hajót, ugyanúgy, mint ahogy azt indulás­kor tették. A bázisvezető visszafizeti a leté­tet.
Ön már a következő nyaralás tervein gon­dolkodhat!